Asansör Periyodik Kontrol

Asansörler, günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelmiş ürünlerden biridir.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak asansör teknolojileri de ihtiyaçlar doğrultusunda gelişme göstermekte, kullanıcılara hız ve konfor sunmaktadır. Asansörlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar vermeden kullanılabilmesi için; mevzuata uygun olarak monte edilmesi, etiketlenmesi, uygunluğunun belgelendirilmesi, bakımlarının ve yıllık periyodik kontrollerinin zamanında ve doğru olarak yapılması gerekmektedir.

Asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayeneye ‘’PERİYODİK KONTROL’’ denilmektedir.

Asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar, 4 Mayıs 2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ’’ ile belirlenmiştir.

Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az 1 defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare (belediye) ile protokol imzalayan A Tipi Muayene Kuruluşunca yapılır.

Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare (belediye veya il özel idaresi) ve bina sorumlusuna aittir.

İlgili idare (belediye) kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A Tipi Muayene Kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar. Periyodik kontrol, ilgili idarenin (belediye) protokol yaptığı A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından bina sorumlusunun talebi üzerine veya reesen yapılır.

Yetkili A Tipi Muayene kuruluşu tarafından yapılan periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir.

Periyodik kontrol ücreti, ilgili Yönetmelik gereği Komisyon tarafından belirlenir. Vergi Usul Kanuna göre takip eden Ocak ayı itibariyle her yıl artırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilir.

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolünün yapılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk asansör yaptırıcısına ait iken: yıllık periyodik kontrolün yapılması ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk bina sorumlusuna aittir.