DEĞERLERİMİZ

 

 • Güvenirlilik

 • Hesap Verebilirlik

 • Yetkinlik

 • Tarafsızlık

 • Bağımsızlık

 • Dürüstlük

 • Kalite

 • Paydaşlarla İşbirliği

 • Araştırmacılık

 • Yenilikçilik

 • Dinamizm

 • Etkinlik

 • Etkin İletişim

 • Sürekli Gelişim