Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrolleri genel olarak en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. İskele grubunda yer alan ekipmanların periyodik kontrolleri ise en geç 6 ayda bir kez gerçekleştirilmelidir.

Periyodik kontrole tabi Kaldırma ve İletme Ekipmanları :

1. Vinç

 1. Gezer Köprülü Vinç

 2. Portal Vinç

 3. Monoray Vinç

 4. Mobil Vinç

 5. Kule Vinç

 6. Yükleyici Kren

 7. Kollu Vinç

 8. Portal ve Ayaklı Vinç

 9. Döner Kollu Vinç

2. Caraskal

3. Platform

 1. Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

 2. Asılı Erişim Donanımı

 3. Sütunlu Çalışma Platformu

4. Taşıt Kaldırma Donanımı

5. Servis Asansörü

6. Transpalet

7. İstif Makinesi

8. Forklift

9. İnşaat Asansörü

Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü, kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.