Sürekli gelişim ve dinamizme odaklanmış HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu olarak; tüm çalışanlarımızın katılımı ve Üst Yönetimin desteği ile, kalite güvencesinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen politikalar hiçbir taviz vermeden uygulanacaktır.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, TS EN ISO /IEC 17020 ‘’Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar’’ standardının gereklerini titizlikle yerine getirecektir.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, muayene faaliyetlerini ulusal/uluslar arası standartlar ve ilgili yasal mevzuat gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirecektir.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, muayene faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürütecektir. Tarafsızlığına yönelik riskleri devamlı surette belirleyecek; tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde, böyle bir riski nasıl ortadan kaldıracağını ve en aza indireceğini risk analizi ile gösterecektir.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, tarafsızlığı koruyacak şekilde yapılandırılacak ve yönetilecektir.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, konunun taraflarından bağımsız olacaktır.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacaktır. Özellikle; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan, muayene ettiği öğelerle ilgili danışmanlık yapan durumunda olmayacaktır.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumlu olacaktır. Müşteriye ait bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alınacak ve gizli kabul edilecektir.

- HAKTÜRK Muayene Kuruluşu, yürüttüğü muayene faaliyetleri ile ilişkili danışmanlık ve tüzel kişiliğe, tarafa veya müşterisine özel bir eğitim vermeyecektir.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, muayene faaliyetlerinin tip, çeşitlilik ve hacim açısından gerçekleştirilebilmesi için, gerektiğinde mesleki hüküm verebilmeleri dahil gereken yeterliliklere sahip, yeterli sayıda personeli istihdam edecektir. Muayene faaliyetlerinde yer alan personel, muayenelerin sonuçlarını etkileyecek şekilde ücretlendirilmeyecektir.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşuna iletilen itiraz ve şikayetler, mümkün olan en kısa sürede ele alınacak, değerlendirilecek ve karar verecektir.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu Üst Yönetimi, yönetim sisteminin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirecektir.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, yönetim sisteminin uygulandığını ve etkin olduğunu doğrulamak için planlı ve sistematik bir şekilde iç tetkikler gerçekleştirecektir.

- HAKTÜRK A Tipi Muayene Kuruluşu, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak uygun olmayan faaliyetleri devamlı olarak tespit edecek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yürütecektir.

Topluma karşı sorumluluğumuzun gereği olarak, Üst Yönetim, beyan ettiğimiz tüm faaliyetlerimizi, tam ve hatasız olarak sürdürülmesini garanti edecek yeterlilikte gözden geçirecek ve sürekli iyileştirilmesi için gereken kaynakları sağlayacaktır.