MİSYONUMUZ

Kendisini sürekli geliştiren bir anlayışla; tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda, adil, geçerli ve güvenilir yöntemler kullanarak hizmetlerimizi vermektir.

 

VİZYONUMUZ

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına öncülük eden, etik ilkelere bağlı, kalite güvencesini sağlamış, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan, etkin ve saygın bir kuruluş olmak.