Tesisatların Periyodik Kontrolü

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır.

Periyodik kontrole tabi Tesisatlar :

1. Tesisatlar

  1. Elektrik Tesisatı

  2. Topraklama Tesisatı

  3. Paratoner

  4. Elektrik Panosu

  5. Jeneratör

2. Alçak Gerilim Sistemleri

Elektrik Projesi – Tek Hat Şemasına Uygun Olarak; Jeneratör, Pano, UPS Kesintisiz Güç Kaynağı, Kablo ve Taşıyıcıların Muayenesi.

3. Yüksek Gerilim Sistemleri

Yüksek Gerilim Projesine Uygun Olarak; Yüksek Gerilim Panosu (Giriş-Ölçme-Çıkış Hücreleri), Transformatör, Alçak Gerilim Çıkış Panosu Muayenesi.

4. Yangından Korunma Sistemleri

  1. Yağmurlama (Sprinkter) Sistemleri

  2. Yangın Su Deposu

  3. Yangın Pompa İstasyonu

  4. Yangın Hidrant Sistemi

  5. Yangın Dolap Sistemi

Tesisatların periyodik kontrolleri, 21/08/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 04/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile 25/04/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri,  elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler,elektrik tekniker veya yüksek  teknikerleri tarafından yapılır.

Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri,  makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.